Sosyal medya yönetimi, sosyal medya kavramının önemli bir hale gelmesi ile gün yüzüne çıkmış olan bir terimdir. Sosyal medya bireylerin internet aracılığı ile toplumsal yaşam dahil olması için oluşturulan bir platformdur. Sosyal yaşamda jestlerin, sembolik, mimiklerin hareketlerin de çeşitli görsel karşılıkları sosyal medya aracılığı ile kullanılabilmektedir.

Teknoloji de ve internette meydana gelen çeşitli gelişmeler ve değişmeler sosyal medya pazarlaması kavramının oluşmasını sağlamıştır. Sosyal medya pazarlaması işletmeler için son derece önemli bir hal almıştır. Sosyal medya pazarlaması en genel tanımı ile işletmelerin hedef kitlelerine ulaşabilmek için sosyal medyada yaptıkları iletişim çalışmaları şeklindedir. Pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilmesini ifade eden sosyal medya pazarlama kavramı işletmeler pek çok fayda sağlamaktadır.

Sosyal Medya Yönetiminin Avantajları

Sosyal medya yönetiminin sağladığı faydaları genel olarak aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

 • Marka ve tüketici arasında ki iletişimi ve etkileşimi güçlendirir.

 • Markanın bir kişi olarak algılanmasını sağlar.

 • Markanın mesajlarını hedef kitlesine çok daha kısa bir süre de iletilmesini sağlar.

 • Markaların ilettiği mesajların içselleştirilmesini sağlar ve marka değerini güçlendirir.

 • Konuşma sırasında iletilen mesajların satın alma davranışına dönüşmesini sağlar.

 • Müşteri ilişki yönetimine destek sağlar.

 • Sosyal medya global bir ağ oluşturmaktadır. Bireyler için sosyal medya fikirlerini paylaşabileceği bir platformdur.

 • Sosyal medya sayesinde çeşitli alanlarda ücretsiz ya da çok daha düşük bir maliyet ile eğitim alabilmek mümkündür.

 • Bireyler günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için sosyal medyayı kullanabilmektedir. Sosyal medya, çeşitli toplulukların oluşturulmasını da kolaylaştırmaktadır.

 • Sosyal medya canlı bilgi akışına sahiptir ve bireyler sosyal medya aracılığı ile dünyada neler olup bittiği ile ilgili bilgi sahibi olabilmektedir.

 • Online ortamlarda satış gerçekleştirilmese dahi tüm firmalar sosyal medya aracılığı ile çeşitli tutundurma çalışmalarını yapmaktadır.

 • Sosyal medya platformları pek çok kişinin eğlenmesini sağlamaktadır.